Приключват приемите по de minimis за реализация на говеждо месо и помощ за земеделските стопани

Приключват приемите по de minimis за реализация на говеждо месо и помощ за земеделските стопани
Утре, 25 ноември приключва приемът на заявления по de minimis за реализация на българско говеждо месо, както и по схемата за държавна помощ за подкрепа по осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, напомнят от Държавен фонд земеделие

Бюджетът на помощ de minimis от 1,5 млн. лева за животновъди ще покрива разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Финансовата подкрепа ще подпомогне родните производители в реализацията на отгледания от тях добитък. Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани поне 6 месеца до датата на клане в стопанството на земеделеца, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени директно на кланица, заклани на ишлеме или в собствения кланичен пункт на фермера. Необходимо е продадените и заклани животни да бъдат на възраст от 12 месеца включително до навършване на 24 месеца. Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г. Размерът на подпомагането е до 150 лева на заклано говедо. Средствата ще бъдат изплатени на стопаните до 13 декември.


Държавната помощ Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от Ковид-19 е с бюджет от 56,58 млн. лв. Тя е насочена към земеделски производители - животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФ „Земеделие“ в периода 2008-2012 г. и са в невъзможност да ги погасят в условията на пандемията. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+