Свободни работни места в Добрич на 25 ноемрви

Свободни работни места в Добрич на 25 ноемрви
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Без образование,Средно,Основно           5


Специалист, качество, Образование - Висше           1


Ръководител, пречиствателна станция, Образование - Висше / Архитектура, строителство и геодезия,Висше (ВиК инженер)           1


Началник, газова/парова централа, Образование - Висше / Енергетика (Топлотехника или хладилна и климатична техника)           4


Лекар, Образование - Висше / Медицина           11


Психолог, Образование - Висше / Психология (Психология, Приложна социална психология, Обща психология)           1


Началник, цех, Образование - Висше / Хранителни технологии           1


Бояджия, превозни средства, Образование - Основно           1


Автомонтьор, Образование - Основно           2


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Основно (Категория С+Е),Средно (Категория С+Е)           1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно           2


Медицинска сестра, Образование - Полувисше / Здравни грижи (Медицинска сестра)           2


Фелдшер, Образование - Полувисше / Здравни грижи (Фелдшер)           1


Пакетировач, Образование - Средно           1


Хидроизолаторчик, Образование - Средно           2


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно           3


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно (Водопроводчик),Основно (Водопроводчик)           2


Шофьор, лек автомобил до 9 места, Образование - Средно (Категория "В")           1


Огняр, Образование - Средно (Огняр)           4


Оператор, пречиствателна станция, Образование - Средно (Техническо образование)           4


Машинен оператор, производство на растителни масла, Образование - Средно (Техническо образование),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           20


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство           2


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика           2


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Икономически науки (счетоводна отчетност)           1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           2


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Категория С+Е),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Категория С+Е)           1


Окачествител, продукти (без храни и напитки), Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно           1


Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Основно           2


Работник, подови облицовки и настилки, Образование - Средно,Основно           2


Филиал Балчик


Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)           1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+