Здравният министър издаде заповедта за извънредните мерки

Здравният министър издаде заповедта за извънредните мерки
Здравният министър издаде заповедта за извънредните мерки срещу разпространението на COVID-19.

От петък вечерта затварят ясли, градини, училища, университети, школи, кина, галерии, молове, ресторанти, фитнеси, игрални зали. Променя се и часът на "зеления коридор". 


Преустановяват учебните занятия, практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение, в училищата и  центровете за подкрепа за личностно развитие. Учениците минават на онлайн обучение със заповед на министъра на образованието.


Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи, се казва още в заповедта. 


Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.


Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други.


Забранява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. 


Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия - кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други.


Театрите продължават да работят при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. 


Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.


Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18-годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед.


Всички спортни мероприятия се провеждат без публика.


Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях. 


Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.


Затварят игралните зали и казина.


Затварят се търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.


Забраняват се груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти.


Обектите, които няма да бъдат затворени, трябва да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. 


На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.


Служителите трябва да работят дистанционно, където това е възможно. В офиса се допускат най-много 50% от служителите.


Магазините за хранителни стоки трябва да организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа. 


Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна  дейност в болниците, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ. Забраняват се свижданията, с изключение на случаите на пациенти в терминален стадий.


Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+