Ловците на трюфели ще полагат изпит за право на добив

Ловците на трюфели ще полагат изпит за право на добив
В бъдеще ловците на трюфели ще трябва да преминават обучение и да полагат изпит за придобиване право за извършване на дейност по добив на трюфел.

Разработването на концепция за това е предвидено в проекта на Закон за трюфелите, който е достъпен за обществено обсъждане до 29 декември.


Изискването за полагане на изпит пък обосновава презумпция, че ползването и добива ще се извършват от лица със специфични знания и умения при съобразяване с правилата за защита на дивеча, опазване на горите, ограничаване на нерегламентирания добив на неузрял трюфел и познания на начините и методите, както и инструментите за извършване на добив.


Предвижда се добив на трюфели да се осъществява само от физически лица, вписани в публичен регистър на лицата, осъществяващи добив на трюфели, който се поддържа от Изпълнителна агенция по горите. За да могат да бъдат вписани лицата, следва или да притежават определено образование по подробно описани специалности или да са положили успешно изпит, като компетентни структури за това ще бъдат Регионалните дирекции по горите. Следва също лицата, които желаят да се впишат да не са осъждани за престъпления за дейности, свързани със специалния закон  или да да имат две и повече административни наказания в последните дванадесет месеца.


Залагането на изискване и подробно описание за разрешението методи и средства предполага осъществяването на по-добър и ефективен контрол, превенция и възпиране на вредни практики, като например разкопаване с лопати и унищожаване както на мицела на гъбата, така и на хумусния пласт на почвата и увреждане на други видове.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+