Раздадоха маски и химикали на учениците в община Генерал Тошево по случай 1 декември

Раздадоха маски и химикали на учениците в община Генерал Тошево по случай 1 декември
В навечерието на Световния ден за борба със СПИН - 1 декември, Община Генерал Тошево, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Младежката организация на БЧК в града раздадоха маски и химикалки на всички ученици на територията на общината.

При спазване на противоепидемичните мерки материалите бяха предадени лично на директорите на училищата от секретаря на МКБППМН Стоянка Мирчева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+