Отличиха участниците в конкурса „Доброто в моите очи” в Каварна

Отличиха участниците в конкурса „Доброто в моите очи” в Каварна
Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева отличи с грамоти на 106 ученици, които се включиха със свои рисунки и фотографии в конкурса „Доброто в моите очи“. За най-добрите творби са подготвени и предметни награди.

Конкурсът беше иницииран от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обявен в края на месец октомври.  В него взеха участие 106 деца със 116 рисунки, които се съревноваваха в две възрастови групи.


В първа възрастова група участваха 91 деца със 99 рисунки, а във втора - 15 деца със 17 рисунки. Участваха деца от ОУ „Й. Йовков”, СУ ”Ст. Караджа”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – училища в град Каварна и в село Белгун.


Компетентно жури класира представените творби  както следва:


І ва възрастова група – 1 - 4 клас


І награда


Светослав Тодоров Червеняков – ОУ “Й. Йовков“ - 3 Б кл.


Диана Стефанова Василева – ОУ “Й. Йовков“ – 4 А  кл.


ІІ награда


Мирослав Тихомиров Панчев – ОУ “Й. Йовков“ – 3 А  кл


Димитър Кънчев Генчев - „Птиците си помагат. Да правим и ние като тях“ -- СУ „Ст. Караджа“ – 4  Б кл.


ІІІ награда


Никол Адрианова Анастасова - СУ „Ст.Караджа“ – 1 А кл.


София Стефанова Павлова - СУ „Ст.Караджа“ – 2 Б кл.


Георги Пламенов Петков –„Всички да сме приятели“-  СУ „Ст.Караджа“ – 4  Б кл.


Поощрителна награда –


Димитър РифатовРифатов – „Помощник“- ОУ “Й.Йовков“ – 4 Б кл


Калина Руменова Траянова – ОУ “Й.Йовков“ – 4 А кл


Елисса Георгиева Николова –„Да пазим природата“-  СУ „Ст.Караджа“ – 4  Б кл.


Награда за креативност


Ивайла Деан Дукова – „Ангел хранител“ - ОУ “Й.Йовков“ – 2 Б кл.


ІІ -  ра възрастова група – 5-7 клас


І награда


Екатерина ВикторовнаМлечкова– ОУ“Й.Йовков“ – 7 к


ІІ награда


Ивайло Георгиев Василев – ОУ “Й.Йовков“ – 6 А кл


Елисавета Александрова Сотирова – ОУ “Й.Йовков“ – 5  А кл


ІІІ награда


Поля Адамова – ОУ“Й.Йовков“ – 5 Б кл


Силвестър Илиев Тодоров – СУ“Ст.Караджа“ – 5 „А“ кл.


Всички участници  получават  грамоти, а отличените и предметни награди.


Награда и грамота  за активно участие  на класа  получават  и  3 „б”, 4 „а”, 4  “б“ клас на СУ ”Ст.Караджа” и  4 “б“  на ОУ „Й.Йовков“.


В конкурса за фотография на тема „Доброто в моите очи“ в посочения срок творби за участие са изпратили 2 деца с по две фотографии.


Това са Кристиян Милчев от 11"б“  клас от ПЗГ „Ал. Тимирязев“  и  Гергана Николаева Даскалова от  8“б“ клас от СУ „Ст.Караджа“. Грамоти и предметни награди за участие ще получат и двамата участници. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+