Осем потребители на Дома за стари хора в с. Полк. Савово са с положителни резултати за коронавирус

Осем потребители на Дома за стари хора в с. Полк. Савово са с положителни резултати за коронавирус
Осем от потребителите и едно лице от персонала в Дом за възрастни хора в тервелското село Полковник Савов са с положителни резултати за коронавирус.

За това информира директорът на Регионална здравна инспекция Добрич и секретар на Областен координационен щаб д-р Светла Ангелова. Тя сподели, че сигнал за пациенти с клиника е бил подаден от директора на дома в неделя – 29.11.20 г., след което е сформиран екип и в спешен порядък са взети проби за изследване на домуващите и персонала. 


С излизането на положителните резултати, на база издаденото от РЗИ предприсание, в социалната услуга е направена дезинфекция, извършено е разделение на пациенти и потребители и са предприети всички мерки срещу разпространение на заболяването, като е осигурено и лекарско наблюдение за ползвателите на услугата, добави д-р Ангелова. Тя информира още, че в момента в 14 институции за социални услуги и в социални услуги от резидентен тип на територията на областта се извършва пробонабиране за изследване на потребителите им и заетите лица. Изследването е по поръчка на Регионалната здравна инспекция Добрич. 


Във връзка с оповестената информация за подписания анекс към Рамковия договор и възможността общопрактикуващите лекари да издават електронни направления за PCR-тестове, д-р Св. Ангелова поясни, че всеки един пациент ще може да получи по електронен път код на направление, с което ще може безплатно да си направи PCR-тест в някоя от посочените в заповед на министъра на здравеопазването лаборатории в страната. За жителите на област Добрич най-близката възможност е лаборатория на територията на гр. Варна, допълва д-р Ангелова.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+