Открива се процедурa за концесия за част от морския плаж „Добруджа - юг“ в Шабла

Открива се процедурa за концесия за част от морския плаж „Добруджа - юг“ в Шабла
Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за част от морски плаж „Добруджа - юг“ в община Шабла и „Панорама- юг“ в община Варна.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 15 години, като срокът е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.


Минималното годишно концесионно възнаграждение на морския плаж „Добруджа - юг“ е 6 498 лева, а за плаж „Панорама- юг“ - 54 853 лева без ДДС. 


Двата плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, здравното и медицинското обслужване, санитарно-хигиенното поддържане и предоставяне на различни услуги.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+