Стартира обучението в електронна среда в детските градини на Добрич

Стартира обучението в електронна среда в детските градини на Добрич
Със заповед на здравния министър бяха преустановени присъствените занимания в детски ясли, градини и училища. Според Закона за предучилищното и училищно образование, който беше актуализиран във връзка с пандемията, министърът на образованието е този, който при забрана за присъствено обучение издава заповед за такова в електронна среда.

При първия случай на спиране на присъствените обучения, детските градини бяха преустановили дейността си.  На 27 ноември, в община Добрич е пристигнала заповед, в която образователният министър дава възможност в училищата да се провежда обучение в електронна среда и за първи път се дава възможност и в детските градини да се осъществяват такива дейности.  Това съобщи в ефира на Радио 99 зам.-кметът на община Добрич д-р Емилия Баева. 


Тя поясни, че става въпрос за всички възрастови групи, а не само за задължителната предучилищна подготовка. „Община Добрич изпълнява заповедта на министъра на образованието и последвалите насоки от МОН. Има четири изисквания, които трябва да се изпълняват – задължително е участието на родителите, поне половината от родителите на децата, записани в една група, трябва да желаят обучението да бъде онлайн, продължителността на заниманията да не е повече от 30 минути дневно и да се използват всички възможности на информационните и комуникационните технологии. Родителите и учителите да са си уеднаквили техниката и графиците”, заяви д-р Баева. 


По думите й в случая не могат да се използват платформите, които използват учениците, защото няма нужда всички деца от групата да са застанали пред своето устройство и в продължение на 10 минути едновременно да се обучават.  Указанията са, че педагогическите ситуации трябва да по направления и трябва да се редуват. „Например в един звуков файл учителката изпраща дадена задача – една приказка. Детето слуша тази приказка и всъщност учителят задава въпроси по текста, на които то трябва да отговори. Това е формата на педагогическо взаимодействие”, категорична беше д-р Емилия Баева. 


В повечето групи в детските заведения в Добрич малчуганите ще се обучават дистанционно. 


„За всички това е нещо ново, ние трябва да посегнем към невъзможното, за да разберем каква е границата на възможностите ни. Убедена съм, че учителите са едно съсловие, което отговаря на различни предизвикателства и сега ще се организира”, каза в заключение д-р Баева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+