Данъчните облекчения за деца чрез работодател се ползват до края на декември

Данъчните облекчения за деца чрез работодател се ползват до края на декември
От НАП в Добрич напомнят, че до края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях.

Двете декларации – за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП – www.nra.bg.


И през тази година  не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност и двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.


Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Проверка за наличието на такива задължения може да се направи  на интернет страницата на НАП с персонален идентификационен код – ПИК, който е безплатен и може да се получи във всеки офис на НАП.


Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2020 г. могат да се ползват по  два начина. Първият начин е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице в срок до 31 януари 2021 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи. Това следва да стане в срок до 31 декември тази година.


Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация до 30 април 2021 година. Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация за ползване на данъчното облекчение за деца или за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания. От 2020 година отпада  задължението към годишните данъчни декларации да се прилагат копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за ползване на данъчното облекчение. 


И двата вида облекчения се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи. Когато сумата на годишните данъчни основи е по-малка от размера на данъчното облекчение, разликата може да се ползва от другия родител с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.


Повече информация за ползването на данъчните облекчения може да се намери на електронната страница на НАП –https://www.nra.bg/page?id=336  и на телефона на информационния център на приходната агенция 0700 18 700.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+