Община Генерал Тошево обявява търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Генерал Тошево обявява търг за отдаване под наем на земеделски земи
От Община Генерал Тошево обявяват публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за 2020-2021 год. и за 10 стопански години.

Тръжна документация може да се закупи срещу 20 лева до 12.00 часа на 16 декември. Тя се получава в Центъра за услуги и информация в сградата на общинската администрация. 


Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ този на търга след закупуване на тръжни документи. Депозит и заявления  за участие се приемат до 15 часа на 16 декември. 


Търгът ще се проведе на 17 декември от 9 часа в сградата на община Генерал Тошево. Допълнителна информация може да бъде получена на на телефони 05731/20-20, вътр.25 и  05731/8939.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+