Чуждестранни туристи в област Добрич през октомври

Чуждестранни туристи в област Добрич през октомври
Чуждестранните туристи, които са посетили област Добрич през октомври 2020, са предимно от Румъния,Германия и Украйна.През октомври в област Добрич са функционирали 50 места за настаняване, от които някои са: хотели, мотели, къмпинги, хижи и др. Забелязва се разлика в общия брой на нощувките спрямо предходната 2019 г. във всички места за настаняване. Нощувките тази година намаляват с 29, 4%. 


В област Добрич пренощувалите българи заемат 68,8%, а чужденците наброяват 2.4 хиляди. Статистика показва, че чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (79.3%), Германия (2.6%) и Украйна (2.0%). Приходите от нощувки през октомври 2020 г. от чуждестранни туристи са 36.2%.


Общият брой на местата за настаняване, както и на стаите и леглата в тях намаляват почти на половина спрямо предходната година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+