Община Добрич започва кампанията „Реализирай мечта, остави следа!“

Община Добрич започва кампанията „Реализирай мечта, остави следа!“
Ще бъдат финансирани общо 20 проекта.

Кампанията е идеална възможност за младите хора, които искат да реализират идеите си и да допринесат за развитието на местната общност. Всички те могат да участват със свой собствен проект в кампанията на Община Добрич, Младежки център - Добрич "Реализирай мечта, остави следа".


Проектите трябва да бъдат с участие на младите хора и с ясно измерим резултат. Ще бъдат финансирани общо 20 проекта. В кампанията могат да вземат участие младежи от 15 до 29 години. Не е позволено участието на НПО, общински и образователни институции. Желаещите да кандидатстват  трябва да попълнят формуляр  и да го изпратят на info@ycd.bg  в срок до 31 януари 2021 г. Реализацията на проектите трябва да е на територията на Област Добрич. 


Кампанията ще се финансира по проект "Младежки център Добрич - Вашето днес", по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, бенефициент Община Добрич.


Средствата, необходими за обезпечаване на проектите, могат да бъдат в размер до 2 000 лв. и ще се реализират в следните направления:


- изкуство 


- култура 


- наука и образование


- спорт


- екология


- здравословен начин на живот


- социални каузи


- свободно време


- гражданска активност


- човешки права


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+