МБАЛ-Каварна е финансово стабилизирана

МБАЛ-Каварна е финансово стабилизирана
Многопрофилната болница за активно лечение в Каварна е финансово стабилизирана, благодарение на сериозна помощ от Министерството на здравеопазването.

В края на 2019 г. по сметката на лечебното  е имало 1 908 лева, като към края на 2020 г. сумата е 100 679, 27 лв.


Осигурени са и заплатите за последния месец на изминалата година. Към края на предходната работещите в МБАЛ-Каварна, са имали за получаване по 4 работни заплати.


„Това, което постигнахме се дължи на строгата финансова дисциплина и контрол, които бяха наложени и се осъществяваха от администрацията на Община Каварна и от председателят на ОбС – инж. Йордан Стоянов, категоричен е кметът на общината Елена Балтаджиева.


Задълженията на лечебното заведение са намалени наполовина. В края на 2016 г. болницата в крайморския град е приключила финансовата година със задължения в размер на 136 014 лв. През следващите години задълженията нарастват съответно до 314 546 лв., 465 640 лв., за да стигнат до 622 643 лв. в края на 2019 г. Към края на 2020 г. МБАЛ-Каварна, има 432 056 лв. задължения.


Тенденцията през годините е била такава, че като цяло персоналът не е успявал да си заработи заплатите, показват финансовите разчети.


Положителното салдо за МБАЛ-Каварна, се дължи и на отпуснатите средства от Министерството на здравеопазването. През декември от МЗ са изплатили 195 000 лева за извършените надлимитни дейности, 22 000 лева – заради обявената епидемична обстановка и 52 000 лева – за отдалеченост и тежката обстановка, в която беше болницата.


От бюджета на Община Каварна само през декември на лечебното заведение, са преведени 30 000 лв. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+