Отпускат 6 млн. лева за зимни пръскания през 2021 година

Отпускат 6 млн. лева за зимни пръскания през 2021 година
ДФ „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2021 г. в размер на 6 000 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта. Той обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. При него стопани получават до 270 лв. на хектар с ДДС за закупени с разходооправдателни документи препарати за борба с вредителите. Средствата, които се предоставят за втория етап, следва да покрият част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента, в периода на масов листопад и гниене на листата.


При този етап финансовата подкрепа е до 100 лв. на хектар с ДДС.


През 2020 г. усвоеният ресурс по помощта е в размер на 5 942 175 лв. от 3 476 земеделски стопани.


Нотифицираният бюджет на помощта за периода на прилагане 2015 г.– 2022 г. е 30 млн. лв.


Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на зимуващи вредителите по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).


Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+