Започва раздаването на последния транш хранителни продукти от Интервенционните запаси

Започва раздаването на последния транш хранителни продукти от Интервенционните запаси
От 1 до 22 ноември Областният съвет на БЧК, в партньорство с Община град Добрич и Дирекция „Социално подпомагане” Добрич ще раздава трети - последен транш хранителни продукти от Интервенционните запаси на ЕС за тази година.

 Право на такава помощ имат:
-  всички социално слаби граждани, които през зимата на 2010/2011 година са ползвали ваучери за отопление – 1260 лица;
- майки, получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/;
- правоимащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8д от ЗСПД. Общо 569 майки.

 

Хранителните продукти ще се раздават от понеделник до петък в часовете от 8.30 до 16.00 часа в следните пунктове:  

• Храм „Света Троица”,
• Клуб на пенсионера по улица „Брацигово” № 20,  
• Клуб на пенсионера по улица „Отец Паисий” № 82,  
• жк. ”Югоизток” – клубна база „Дунав” 

• пункт по ул. „Любен Каравелов” 55а   

Лицата, неполучили помощите от първи и втори транш не губят правата си. Те могат да получат пропуснатите продукти в периода на третия транш от съответния пункт.
    

Списъците с разпределение на лицата по пунктовете са изложени на информационно табло в Дирекция „Социално подпомагане” град Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+