Две предприятия от Добрич ще получат финансова помощ заради последствията от COVID-19

Две предприятия от Добрич ще получат финансова помощ заради последствията от COVID-19
Първите две средни предприятия в област Добрич са подписали договори за финансиране по процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Те ще бъдат подкрепени с по 150 000 лв. за покриване на разходите си за закупуването на суровини, материали, консумативи, горива, труд и др. По този начин се очаква фирмите да преодолеят недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 


По процедурата са подадени общо 1 932 проектни предложения, от които 1 285 са предложени за финансирани и 418 бр. са резервни. Предприети са действия за осигуряване на допълнителни средства за финансиране на компаниите от резервните списъци, като са осигурени средства за всички, които отговарят на изискванията по програмата. 


Одобрените средни предприятия имат 30-дневен срок от получаване на поканата от Управляващия орган да представят указаните в нея документи и доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+