Електронният прием на деца в ясли и градини продължава през февруари и март

Електронният прием на деца в ясли и градини продължава през февруари и март
През месеците февруари и март продължава приемът на деца в детските ясли и детски градини в Добрич за заемане на свободни места.

Поради въведения Закон за защита на личните данни, всички заявления на деца, чакащи класиране, са заличени от системата. Приемът е само за деца, които ще постъпят в детските заведения през тази учебна година. Необходимо е да бъдат подадени нови заявления, съобразно обявените свободни места.


Приемът за новата учебна година 2021/2022 ще стартира през месец май и приетите тогава деца ще постъпят през месец септември. За класиране през месец февруари в графа „месец за участие в класиране“ следва да се посочи месец февруари. Цялата информация ще бъде публикувана на сайта на Община град Добрич в модула „Прием в детските заведения“ - раздел „новини“, „свободни места“ и „график на дейностите“.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+