Общинският съвет на Добрич ще заседава утре

Общинският съвет на Добрич ще заседава утре
Общинският съвет на Добрич ще заседава редовно на 26 януари. В дневния ред са включени 34 точки.

Общинските съветници ще разгледат отчет за дейността на ОбС, неговите комисии и изпълнение на решенията, както и отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Добрич за първата година от мандат 2019 – 2023 г.


Ще бъде представена информация за извършени промени по бюджета на общината през четвъртото тримесечие на 2020 година и актуализираното разпределение на променените бюджети към 31 декември. 


Съветниците ще дадат своя глас за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги, за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” и дали публичното обсъждане на бюджета за 2021 година да се проведе онлайн.


В дневния ред са включени още докладни относно назначаване на независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2020 година на ДКЦ 1 и 2, „Жилфонд – инвест” и „Градски транспорт”, продажба на общински жилища и отдаване под наем на Кожухарската работилница в АЕМО "Стария Добрич".


Заседанието ще се проведе на 26 януари. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+