Жените в област Добрич са по-активни при използването на интернет в сравнение с мъжете

Жените в област Добрич са по-активни при използването на интернет в сравнение с мъжете
През 2020 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата.

Изследването се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 104 обикновени домакинства и 244 лица, а за страната анкетираните са 4 166 домакинства и 9 357 лица на възраст 16 - 74 навършени години избрани на случаен принцип.


Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че 70.4% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет, като е отбелязан ръст от 0.4 процентни пункта спрямо предходната година. В България 78.9% от домакинствата имат интернет в домовете си.


При регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година в областта е регистрирано намаление от 2.8 процентни пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2020 г. в област Добрич 53.7% от населението на възраст между 16 - 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място. Това отрежда 26-та позиция на областта по този показател, докато на първа са жителите на област София (столица).


В област Добрич жените са по активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете - съответно 56.0 и 51.2%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 84.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при 21.3% от лицата с основно или по-ниско образование.


През 2020 г. 3.7% от лицата в област Добрич използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт, като за страната те са 26.9%.


През 2020 г. делът на лицата, които през последните три месеца пазаруват онлайн за лични цели в Североизточен район, достига 16.9%, при 15.6% за страната.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+