Ремонтират читалището в Одърци с проект по „Красива България“

Ремонтират читалището в Одърци с проект по „Красива България“
Проектното предложение на Община Добричка за втория етап на строително-монтажните работи на обект „Основен ремонт на общинска сграда с предназначение – кметство и читалище в село Одърци“ по мярка „Подобряване на обществената среда в населените места“ е одобрено от Управителния съвет на Проект "Красива България" с решение от 5 февруари.

Финансовата рамка на проекта е в размер на 150 635 лв., от които 75 317 лв. се предоставят от Министерството на труда и социалната политика, а 75 318 лв. са съфинансиране от бюджета на Община Добричка. Сградата на читалището в село Одърци, с два надземни и един полуподземен етаж, е построена преди повече от 60 години. Застроената площ е 281 кв.м. На първия етаж е разположена зала със сцена с площ 154 кв.м. Сградата е водоснабдена, но в нея няма санитарен възел. Електрическата инсталация е амортизирана.


Одобреното на 5 февруари 2021 г. проектно предложение предвижда основен ремонт на сградата – подмяна на компрометирани конструктивни елементи, цялостно реновиране на електрическата инсталация, изграждане на вътрешни санитарни възли, изпълнение на мерки за енергийна ефективност.


Предстои избор на изпълнител. Дейностите трябва да стартират най-късно до средата на 2021 година.


Първият етап от ремонта на обекта, който приключи през 2020 г., бе реализиран изцяло със средства на Община Добричка. За ремонтните дейности в Одърци бяха осигурени 76 238 лв.


Проект „Красива България“ е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, за обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социалната инфраструктура в Република България.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+