Граждани и общински съветници обсъдиха виртуално бюджета за 2021 на Община Добрич

Граждани и общински съветници обсъдиха виртуално бюджета за 2021 на Община Добрич
Общата стойност на предложения проект на бюджет е в размер на 84 886 822 лева, което е с над 3 милиона лева повече от предходната година.

Приходите за държавни дейности са 54 639 568 лв., а от местни приходи – 30 247 254 лв.


От местни данъци община Добрич очаква да получи над 8 256 200  лева, а малко над 14 млн. лв. са предвидени да бъдат неданъчните приходи.


По функция „Общи държавни служби“ планираните средства са в размер на 5 541 945 лева, за функция „Отбрана и сигурност“ са разпределени 625 087 лева, за функция „Образование“ – 40 090 682 лева, за функция „Здравеопазване“  средствата са в размер на 4 597 729 лв., за „Соц.осигуряване, подпомагане и грижи“  - 7 094 547лв,  „Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда“  - 18 173 020 лв.,  по функция „Култура, спорт, почивни дейности и религ.дело“ -  6 112 475 лв., по функция „Икономически  дейности и услуги“  1 716 337 лв. и по функция „Разходи некласифицирани в други функции“ са разчетени 935 000 лв.


10 370 113 млн. лв. е стойността на капиталовата програма за 2020 година. Ще бъдат изпълнени  европейски проекти за 19 455 909 млн. лева. 


По време на обсъждането на проекта за бюджета за 2021 година бяха направени предложения от граждани и общински съветници. Предложението на Светослав Петков е да се отпуснат средства за кастриране на около 300 безстопанствени котки, като се започне кастрацията и в кварталите на Добрич. „Миналата година община Добрич отпусна 3 000 лева за кастриране на безстопанствените котки, кастрирахме 79 животни. Тази година, както аз и много хора, помолихме за по-голяма сума, за да можем да се справим по-бързо с проблема. Знаем, че е трудна година, но котките се множат и трябва да започнем кастрацията по кварталите, защото там проблемите вече са големи”, сподели той. Общинският съветник Иво Пенчев предложи увеличението в обхвата на Синята зона да стане през 2021 година и дейността да бъде отдадена на концесия, като приходите да бъдат насочени целево към спорта и културата в града. 


Председателят на ОбС Мая Димитрова направи предложение от името на общинските съветници от групата на БСП в капиталовата програма да намери място рехабилитация на улиците „Вежен”, „Разлог”, „Оборище” и „Столетов”.


 


Общинският съветник Зорница Михайлова представи предложенията, отправени от групата на местната коалиция ГЕРБ/СДС в ОбС, които според съветниците трябва да залегнат в бюджета на община Добрич за 2021г. и в Програмата за капиталови разходи на общината за тази година. В дейността "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" да се предвидят средствата за ремонт и рехабилитация на улица "Свещеник Павел Атанасов", улица №12, улица "Хан Тервел" и улица "Армейска", ул. „Тополи” и ул."Иван Вазов" и тротоарите към нея, също така изграждане на кръгово движение на пресечката на ул. "Ангел Стоянов" и улица "6-ти септември" в Северна промишлена зона. В предложенията е посочено още да се създадат места за паркиране по бул. "Русия" пред СУ "Климент Охридски", да се предвидят средства за подмяна на участък от 50 м.  и рехабилитация на канализация източно от бл.16 и бл.21 в ЖК "Добротица", както и осигуряване на достъп до канализационните шахти и проектиране на ПУП на зоната на бившето ДЗС, за да може собствениците на законни къщи там да придобият парцели, прилежащи към къщите им със съответната инфраструктура. Сред идеите е още изграждане на парк за домашни любимци в ЖК „Балик” и да се потърсят възможности за реализация на парк "Свети Димитър". Общинските съветници от ГЕРБ/СДС предложиха още да се изгради пешеходен подход  до Кръст-паметника с достъп до  ул."Батовска", както и пътека от ул."Батовска" до Кръст-паметника, която да свързва с Костницата на загиналите воини до Мемориалния комплекс "Хан Аспарух", да се завърши ремонта на авариралата канализация по ул. "Капитан Димитър Списаревски" и да се възстанови улична настилка, както и тротоарите, да се предвидят средства са ремонт на покрива на СУ "Любен Каравелов" и изграждане на ограда и поставяне детски съоръжения за игра в двора на ДГ  №24 "Приказен свят". Съветниците предлагат да бъде проектиран Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+