Само 30% от пчеларите са се записали в системата за информиране при пръскане

Само 30% от пчеларите са се записали в системата за информиране при пръскане
Около 4000 пчелари са се регистрирали в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), съобщават от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Според агростатистиката на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) регистрираните пчелари в страната са около 13 000.


От БАБХ напомнят, че от 1 март 2021 година оповестяването от земеделските производители за предстоящи третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ) ще се извършва единствено чрез платформата. Отпада известяването чрез кметовете на населените места или местните медии.


Промяната в начините на оповестяване беше регламентирана с измененията в Наредба 13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, обнародвана в „Държавен вестник“ . Целта е да се скъси времето за уведомяване на пчеларите, което ще спомогне за опазването на живота и здравето на пчелите.


Срокът, отбелязан в Наредбата, за регистрация на земеделските производители и собствениците на пчелни семейства в ЕПОРД, е с препоръчителен характер. Регистрация може да се извърши по всяко време, като регистриралите се на по-късен етап не подлежат на санкция.


ЕПОРД дава възможност както за автоматично генериране и изпращане на SMS и съобщения по електронната поща на уведомления за предстоящо третиране, така и за визуализация върху картата в платформата на местоположението на съответното мероприятие спрямо пчелините.


Платформата има за цел да подобри координацията между пчеларите и земеделските производители с цел опазване на пчелните семейства.


Системата се поддържа от БАБХ, като регистрацията и използването й са безплатни за всички потребители.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+