Свободни работни места в Добрич на 22 февруари

Свободни работни места в Добрич на 22 февруари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи      1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономика        1


Главен счетоводител, бюджетен, Образование - Висше / Икономика (Финанси или Счетоводство и контрол)       1


Лекар, Образование - Висше / Медицина         7


Работник, кухня, Образование - Основно   1


Товарач, трупи и друг дървен материал, Образование - Основно        1


Шивач, обувки, Образование - Основно       5


Водач, селскостопански машини, Образование - Основно       1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно       2


Работник, животновъд, Образование - Основно        1


Заварчик, Образование - Основно (СО2),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (СО2),Средно (СО2)        1


Шлосер-монтьор, Образование - Основно (шлосер),Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер)     1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално          3


Шивач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи       5


Шофьор, автокран, Образование - Основно,Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (свидетелство за автокранист,професионална компетентност от ИААА и психо-карта заверена и валидна)         1


Асистент, офис, Образование - Средно      1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно       1


Техник, механик, Образование - Средно (техник)        1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство         2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги         2


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         3


Животновъд, Образование - Средно,Основно        1


Тракторист, Образование - Средно,Основно        1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства         2


Филиал Балчик


Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (рехабилитатор/кинезитерапевт)    1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     1


Помощник-сладкар, Образование - Основно         1


Работник, кухня, Образование - Основно2


Барман, Образование - Средно      1


Шофьор, цистерна, Образование - Средно / Транспортни  услуги (шофьор категория С и АДР)             1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+