ОИЦ Добрич организира уебинар към малките предприятия

ОИЦ Добрич организира уебинар към малките предприятия
ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.


„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, е финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 т. На 25 февруари 2021 г. от 10:00 часа ще се проведе събитието на онлайн страницата във фейсбук – Областен информационен център. 

По време на срещата ще бъдат представени критериите за допустимост на кандидатите, допустими дейности и разходи, като и редът за подаване и одобрение на проектни предложения.

В този проект, могат да кандидатстват малки предприятия, регистрирани преди 01.01.2019 г., и с реализиран оборот равен или надвишаваш 500 000 лв. за 2019 г. С подкрепата в размер на 50 000 лв. ще се осигури оперативен капитал на българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+