3 550 лева е месечното възнаграждение на кмета на община Добрич

3 550 лева е месечното възнаграждение на кмета на община Добрич
Общинският съвет на Добрич определи месечното възнаграждение на кмета на Добрич Йордан Йорданов. То е в размер на 3 550 лева.

Предложението за увеличение на заплатата на Йорданов беше внесено от председателя на Общинския съвет Мая Димитрова.


Със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г., в дейност „Общинска администрация“, функция „Общи държавни служби“ е предвидено увеличение на разходите за персонал на общинските администрации, като в тези средства е разчетено и увеличение на заплатите и съответните осигурителни вноски за изборните длъжности. Във връзка с това Общинският съвет опреди основно месечно възнаграждение на кмета на Община Добрич в размер на 3550 лева. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+