Приет беше бюджетът на община Добрич за 2021 година

Приет беше бюджетът на община Добрич за 2021 година
Бюджетът на община Добрич беше приет на редовно заседание на Общинския съвет днес. Финансовата рамка възлиза на 84 887 000 лева. От тях 30 247 лева са местни приходи, а 54 640 000 лева са приходи от държавни дейности.

Предложението, което гласуваха съветниците на Добрич, беше представено от кмета на града Йордан Йорданов. 


„Изпратихме една трудно предвидима 2020 година. В тази връзка, в нашето предложение за Бюджет 2021 година, искам да обясня, че сме подходили една идея по-консервативно в данъчните и неданъчните приходи от гледна точка на това, че ни предстои излизане от кризата. Според мен и моя екип при излизането от тази криза трябва да бъдем стабилни. В същото време още в началото на 2021 година се наблюдава един добър инвеститорски интерес, където общината може да има допълнителни приходи в частта на разпореждане с общински имоти. Стремили сме се  бюджетът  да бъде изцяло балансиран и това, което забелязах в комисиите, в които успях да вляза, сред тях е и бюджетната комисия, която с разбиране и спокойствие подкрепи предложения бюджет. Непредвидимата 2020 година, може да се случи и през 2021 година. Всички тези предложения, които чухме  и имаме в писмен вид, в един даден момент, те биха могли да залегнат при актуализации. Нашият стремеж е да имаме стабилност в бюджета, който предлагаме и да не спираме важни за града инфраструктурни проекти” – посочи той.  


Предлаганият бюджет за 2021 година за държавни дейности и разпределението по функции и дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация е съобразен с определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности и преходните остатъци от 2020 година. 


Председателят на бюджетната комисия Гинка Василева посочи, че внесеният проект за бюджет е бил подкрепен от 7 от членовете на комисията. 


„От бюджетната комисия със 7 гласа „да” подкрепихме внесения проект за бюджет за 2021 година. Както каза Йорданов изпратихме една по-тежка година, но вероятно в началото на 2021 година ще имаме несигурност по отношение развитие на пандемията, да се надяваме, че това няма да се отрази върху приходите и изпълнението на бюджета” - сподели тя. 


Тя представи част от обсъжданията по време на заседанието на комисията. 


Според Детелина Николова приходната част на бюджета може да бъде завишена.


„Считам, че поглеждайки бюджета в сравнение с пандемичната 2020 година, можем да кажем, че има възможност той да бъде още малко завишен в приходната част. Анализирайки икономическата ситуация на пазара, както и движението на капиталовия пазар, със сигурност ще имаме повече приходи от придобиване на имущество. План-приходите за тази година са занижени на 1 900 000 лева в сравнение с2020 година, където началният план беше 2 100 000 лева” - каза тя. 


Нейното предложение е началният план да не бъде променен в сравнение с 2020 година и средствата да бъдат за ремонт и поддържане на уличната мрежа. Предложението на Николова не беше прието от съветниците. 


Бюджетът за 2021 година беше подкрепен от 30 общински съветници, 4 гласуваха „въздържал се”, нито един съветник не гласува против. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+