Свободни работни места в Добрич на 24 февруари

Свободни работни места в Добрич на 24 февруари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:


ДБТ - Добрич


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи     1


Счетоводител, оперативен, Образование -Висше / Икономика   1


Лекар, Образование - Висше / Медицина      7


Шивач, обувки, Образование -Основно      5


Водач, селскостопански машини, Образование - Основно     1


Работник, кухня, Образование - Основно       1


Работник, животновъд, Образование - Основно       1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно  2


Заварчик, Образование - Основно (СО2),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (СО2),Средно (СО2)       1


Шлосер-монтьор, Образование - Основно (шлосер),Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер)        1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално      3


Шивач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5


Шофьор, автокран, Образование - Основно,Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (свидетелство за автокранист,професионална компетентност от ИААА и психо-карта заверена и валидна)      1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно    1


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно     4


Технически сътрудник, Образование - Средно      1


Техник, механик, Образование - Средно (техник)      1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство   2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия      2 


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги    2


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно     3


Тракторист, Образование - Средно,Основно    1


Животновъд, Образование - Средно,Основно    1


Дърводелец, мебелист, Образование - Средно,Основно  3


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства   2


Филиал Балчик


Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (рехабилитатор/кинезитерапевт)   1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     1 


Работник, кухня, Образование - Основно      2


Помощник-сладкар, Образование - Основно   1


Барман, Образование - Средно       1


Шофьор, цистерна, Образование - Средно / Транспортни  услуги (шофьор категория С и АДР)    1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+