Единодушно приеха бюджета на Община Добричка за 2021 година

Единодушно приеха бюджета на Община Добричка за 2021 година
На проведено днес заседание на Общинския съвет на община Добричка беше приет бюджетът за 2021 година. По думите на кмета Соня Георгиева той е амбициозен и добре балансиран, а капиталовата програма е съобразена с нуждите и исканията на жителите на общината.

„Бюджетът на община Добричка с една дума мога да го нарека амбициозен, действително цялата общинска администрация положи труд при самото му изготвяне. Беше публично обсъден в една широка общност и съответно получихме подкрепата на всички общински съветници за приемането му. Можем да кажем, че вече е факт. Рамката на бюджета е в размер на 26 973 817 лева. Заложили сме голяма част в капиталовите разходи една добра строителна програма, която е с 25% ръст спрямо 2020 година” – заяви Соня Георгиева.  


Основни акценти в капиталовата програма са пътната, ВиК, образователната и социалната инфраструктура, както и проектите, по които се работи. Очаква се през следващите месеци някои от тях да бъдат одобрени. 


„Приоритетите са изведени от дейности, които са необходими на общината и са обсъждани както с кметовете и кметските наместници, така и с жителите. Аз проведох 66 изнесени приемни и там бяха залегнали въпроси, които в голямата си част намериха отражение в капиталовата програма. Дейности, които са желани от хората и които ние се постарахме да облечем в тази капиталова програма. Мисля, че е справедлива по отношение на всички населени места. Взето е предвид населението на местата и средствата, които тези населени места са получавали през годините”- каза още Георгиева.  


Тя допълни, че при планирането на приходната част, от администрацията са подходили по-консервативно.


„Отчетохме една част от несъбраните приходи, които бяхме заложили за 2020 година, затова по-консервативно планирахме приходите за 2021 година.  Имаме още данъци, които не успяхме да съберем, но сме преминали към принудително събиране на част от тях”, коментира тя. 


Част от приходите от земеделска земя също не са били реализирани предвид голямата суша през изминалата година.  


„Като цяло на всички приходи, не само от земеделска земя, изпълнението беше в размер на 84 %. Голяма част не успяхме да съберем, а една част се дължи на ненаетите общински земи. В началото на тази година пуснахме търг за отдаване под наем на земи и предложихме 20% намаление на началната цена. Сега през февруари предстои отново да се обяви търг с това намаление” – посочи още тя. 


По време на заседанието възникнаха някои въпроси и предложения от общинските съветници.


Председателят на Общинския съвет д-р Ердинч Хаджиев коментира бюджета, по отношение на капиталовите разходи по населени места. 


„Мога да кажа, че до някъде е постигнат някакъв баланс, защото няма фрапантни разлики, които имаше миналата година. Ние с кметовете по населени места се събрахме и обсъдихме бюджета, всеки изрази своето мнение. Като цяло отзвукът беше положителен. Някои населени места в продължение на няколко години получават доста солидни суми, но като цяло съотношението между разпределение на капиталовите разходи по населени места и броя на жителите, е в поносими размери” – заяви той. 


Общинският съветник Донко Марев посочи, че бюджетът е добър. Той предложи намаляване на разходите за външни услуги от 250 000 на 150 000 лева, като предложението не беше прието. 


Бюджетът за 2021 година на Община Добричка беше приет с 19 гласа „за” от общо 19 общински съветници в залата. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+