Свободни работни места в Добрич на 25 февруари

Свободни работни места в Добрич на 25 февруари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономика        1


Лекар, Образование - Висше / Медицина         7


Шивач, обувки, Образование - Основно         5


Водач, селскостопански машини, Образование - Основно             1


Работник, кухня, Образование - Основно                 1


Работник, животновъд, Образование - Основно                 1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно            2


Заварчик, Образование - Основно (СО2),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (СО2),Средно (СО2)        1


Шлосер-монтьор, Образование - Основно (шлосер),Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер)              1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално          3


Шивач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        5


Шофьор, автокран, Образование - Основно,Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (свидетелство за автокранист,професионална компетентност от ИААА и психо-карта заверена и валидна)       1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно         1


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно        4


Технически сътрудник, Образование - Средно             1


Техник, механик, Образование - Средно (техник)          1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство         2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги       2


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      3


Тракторист, Образование - Средно,Основно           1


Животновъд, Образование - Средно,Основно          1


Дърводелец, мебелист, Образование - Средно,Основно         3


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства         2


Филиал Балчик


Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (рехабилитатор/кинезитерапевт)         1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно     1


Работник, кухня, Образование - Основно       2


Помощник-сладкар, Образование - Основно        1


Барман, Образование - Средно         1


Шофьор, цистерна, Образование - Средно / Транспортни  услуги (шофьор категория С и АДР)        1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+