Свободни работни места в Добрич на 26 февруари

Свободни работни места в Добрич на 26 февруари
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи               1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономика          1


Лекар, Образование - Висше / Медицина           7


Работник, кухня, Образование - Основно                1


Водач, селскостопански машини, Образование - Основно          1


Работник, животновъд, Образование - Основно              1


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно          2


Заварчик, Образование - Основно (СО2),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (СО2),Средно (СО2)             1


Шлосер-монтьор, Образование - Основно (шлосер),Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер)             1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално             3


Шивач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        5


Шофьор, автокран, Образование - Основно,Средно,Професионална квалификация / Транспортни  услуги (свидетелство за автокранист,професионална компетентност от ИААА и психо-карта заверена и валидна)         1


Технически сътрудник, Образование - Средно           1


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно1


Кинолог, Образование - Средно (Средно специално)              1


Техник, механик, Образование - Средно (техник)          1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство        2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги            2


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            3


Дърводелец, мебелист, Образование - Средно,Основно          2


Тракторист, Образование - Средно,Основно             1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства                 2


Филиал Балчик


Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (рехабилитатор/кинезитерапевт)            1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно                  1


Помощник-сладкар, Образование - Основно                 1


Работник, кухня, Образование - Основно              2


Барман, Образование - Средно                1


Шофьор, цистерна, Образование - Средно / Транспортни  услуги (шофьор категория С и АДР)         1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+