Председателят на Районния съд в Добрич започва втория си управленски мандат

Председателят на Районния съд в Добрич започва втория си управленски мандат
Съдия Анна Великова започна втория си мандат като административен ръководител - председател на Районен съд – Добрич. Днес тя подписа официално акт за встъпване в длъжност пред председателя на Окръжния съд Галатея Ханджиева.

Съдия Ханджиева изтъкна постигнатите високи резултати в досегашната работа на Районен съд - Добрич под ръководството на съдия Великова, като й пожела успешен втори мандат. „Вярвам, че ще вложите сили и енергия за запазване на всички добри показатели на съда и за надграждането им“, каза Ханджиева.


На 9 февруари т.г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепи с пълно единодушие кандидатурата на Анна Великова за председател на съда. Преди това тя получи подкрепа и от Общото събрание на съдиите от Районен съд – Добрич.


При встъпването си в длъжност съдия Великова благодари за професионализма на целия екип на Районния съд през изминалите години и за гласуваното й доверие. „Съвместните ни усилия и занапред ще бъдат насочени към запазване на високите стандарти за бързина и качество на правосъдието, към подобряване на условията на труд и административното обслужване, към откритост пред гражданите и повишаване на доверието в институцията“, посочи Великова.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+