МИГ – Добричка подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ – Добричка подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Сдружение МИГ - Добричка подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

И двата договора са между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и бенефициенти, по подмярка 19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението е 24 месеца.


Единият проект е за закупуване на трактор за отглеждане на лавандулови насаждения. Стойността е 149 620,99лв. Бенефициент по проекта е „АГРО ТЕРА БГ“ ЕООД. През 2018 година кандидатът взима решение да отглежда нетрадиционната за Добруджа етерично-маслена култура - лавандула, с цел диверсификация на приходите от стопанството, като в стопанската 2018/2019 прави стъпка за реализация на взетото решение. За осигуряване на високо качество на продукцията е необходима модерна и прецизна техника за обработка на площите и за навременно изпълнение на мероприятията съгласно технологията по отглеждането на културите. В изпълнение на проекта е планирано закупуване на трактор, с който да се осъществява обработката на 300 дка насаждения с лавандула, находящи се в село Карапелит, общ. Добричка, където за засаждането, растежа и отглеждането на лавандула съществува благоприятно съчетание на почвени и природно-климатични условия.С реализацията на проекта се предвижда разкриване на едно работно място.


Другият проект е за създаване на нови насаждения от лавандула за добив на биологични суровини и закупуване на машина за косенето и прибирането й, като тук стойността е 128 495.75 лв. Бенефициент е ЗС Стефан Лалов. В изпълнение на проекта се предвижда създаване на ново насаждение от 33 дка. лавандула в землището на с. Котленци, общ. Добричка, както и закупуване на машина за косенето и прибирането й. С нея за кратки срокове и в най-подходящия момент ще могат да бъдат събрани цветовете, както от новите насаждения, така и от съществуващите такива, засяти на площ от 52,435 дка. Съществуващите насаждения са в преходен период за преминаване от конвенционално към биологично земеделие, като към края на м. май 2019 г. ще бъдат сертифицирани. Биологичното земеделие при отглеждането ще се прилага и за новите насаждения. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+