ЕРП Север обезопаси участъци от въздушните електропроводи в 12 села в Добричко

ЕРП Север обезопаси участъци от въздушните електропроводи в 12 села в Добричко
Електроразпределение Север вложи 26 000 лева в обезопасяване на въздушната електропроводна мрежа, захранваща 12 села в област Добрич.

Районът се отличава с множество ветрогенератори и е част от прелетния път на птиците Виа Понтика. Служителите на дружеството монтираха 400 дистанционера, които не позволяват проводниците на електропроводите да се доближават един до друг, както и 230 птицезащитни съоръжения. Дистанционерите осигуряват непрекъсваема работа на въздушните електропроводни линии (ВЕЛ) при лоши атмосферни условия, а така също и при кацане на голям брой птици върху тях, като ги фиксират неподвижно или ограничават движението им под външно въздействие. С извършеното обезопасяване на въздушните електропроводи ще бъдат предпазени птиците от попадане под напрежение и ще бъде минимизиран броят на неплановите изключвания.


С направената инвестиция ще се подобри електрозахранването на клиентите в с. Царичино, с. Гурково, с. Тригорци, с. Видно, с. Иречек, с. Могилище, с. Вранино, с. Челопечене, с. Крупен, с. Травник, с. Белгун и с. Септемврийци. В споменатите райони са присъединени и стопански клиенти на компанията, включително помпени станции на ВиК, 10 ветропарка, хотелски комплекси в морската зона на град Каварна и др.


ЕРП Север има дългосрочен ангажимент към опазване на птиците, в това число защитените видове, като инвестира устойчиво в безопасността на мрежовата инфраструктура. Дейностите по обезопасяване се извършват приоритетно преди пролетния сезон и включват монтаж на прицезащитни устройства, птицебрани, защитни платформи за гнезда, които предпазват прелетните птици от досег с проводниците. Компанията работи съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и се отзовава на сигнали, подадени от страна на РИОСВ, общини, неправителствени организации, местни жители в случаи на попаднали в опасност в обсега на електроразпределителната мрежа пернати животни. При необходимост на разположение за връзка с компанията е денонощният телефон 0700 16161.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+