До края на месеца стартират дейностите по изграждането на Център за социални услуги в с. Безмер

До края на месеца стартират дейностите по изграждането на Център за социални услуги в с. Безмер
Снимка: БНР
На 29 март Община Тервел ще стартира дейностите по два проекта, които ще се реализират през тази година. И двата се финансират от МИГ Тервел-Крушари, чрез подхода Лидер на Програмата за развитие на селските райони.

Първият проект е за ремонт на зоната за отдих на площад „Старият дъб“. На строителната фирма, която ще изпълнява ремонта – „Балкански“ ООД гр.Белослав, ще бъде възложено допълнително изграждането на постамента на паметника на Васил Левски. Строителен надзор ще изпълнява „Строй Контрол- ГТ “ ЕООД гр.Шумен. Старата амортизирана настилка от армирани плочи и клоцове , която е годна да бъде употребена ще бъде прибрана и съхранена от Община Тервел за влагане в малки общински обекти и подобрения. Ще се положи нова настилка от вибропресовани павета, а клоцовете на градинките ще се изливат на място от бетон и ще се облицоват с гнайс.


Вторият проект е за изграждане на център за социални услуги в с. Безмер. Избраният изпълнител е „Атанасов.М“ ЕООД. Строителен надзор ще упражнява „Билдконтрол“ ЕООД гр.Добрич. Освен за строителство, общината възложи и обществените поръчки за кухненското оборудване на центъра и за автомобила за разнос на готовата кулинарна продукция. Кухненското оборудване ще бъде доставено от „ХОТ ТРЕЙД“ ЕООД гр. Варна, а автомобилът, който ще е марка Dacia Dokker ще бъде доставен от „СС Пропърти“ ЕООД гр. София. Центърът за социални услуги, освен голям кухненски блок и трапезарии, ще има и сектор с лекарски и зъболекарски кабинет, към тях чакалня, манипулационна и санитарен възел.


Обявена е обществена поръчка за ремонт с преасфалтиране на екопътеката в градския парк на Тервел. Обявени са още обществени поръчки за инженеринг за основен ремонт на участък от улица „Втора“ в с. Безмер и за улица 11-та в с. Бонево. Тече срокът за подаване на оферти за желаещите да изградят новия сватбен салон в с. Зърнево. Изпълнението на капиталовата програма на общината включва още повече от 10 обекта, за които предстои работа по процедурите за избор на изпълнители и физическо изпълнение.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+