Свободни работни места в Добрич на 29 март

Свободни работни места в Добрич на 29 март
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Гробар, Без образование        1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи       1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)       1


Инженер, механик, Образование - Висше / Машинно инженерство        1


Лекар, Образование - Висше / Медицина       7


Инженер, строителен, Образование - Висше / Общо инженерство       1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Филология (Испанска филология; Приложна лингвистика)             1


Мелач, суровини и полуфабрикати, Образование - Основно      2


Работник, кухня, Образование - Основно      1


Работник, кухня, Образование - Основно      3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално     3


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно,Средно     1


Шивач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи     4


Механик, промишлено оборудване, Образование - Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия (Механик),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Механик)     1


Готвач, Образование - Професионална квалификация / Хранителни технологии (готвач),Средно (готвач),Средно / Хранителни технологии (готвач)     4


Сервитьор, Образование - Средно     7


Работник, пастировка, Образование - Средно     4


Служител, резервации, Образование - Средно     1


Барман, Образование - Средно     2


Сервитьор, Образование - Средно     2


Обущар, Образование - Средно     5


Барман, Образование - Средно     2     


Продавач-консултант, Образование - Средно     1


Администратор, хотел, Образование - Средно     3


Техник, механик, Образование - Средно (техник)     1


Ветеринарен техник (фелдшер), Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Висше / Ветеринарна медицина     1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство     2


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика     2


Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор),Професионален колеж / Електротехника и енергетика (електромонтьор)     2


Деловодител, Образование - Средно / Икономически науки     1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия     2


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно     3


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ГОТВАЧ),Професионална квалификация / Хранителни технологии (ГОТВАЧ),Средно (ГОТВАЧ)     1


Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)     1


Готвач, Образование - Средно,Основно       9


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно         5


Пекар, Образование - Средно,Основно        1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия        1


Филиал Балчик


Логопед, Образование - Висше / Здравни грижи (Логопедия)       1


Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор/Кинезитерапевт)          1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      1


Работник, кухня, Образование - Основно   2


Помощник-сладкар, Образование - Основно      1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно        2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно       2


Обслужващ, магазин, Образование - Основно,Средно             2


Барман, Образование - Средно           1


Готвач, Образование - Средно          1


Работник, поддръжка, Образование - Средно         1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно     1


Сервитьор, Образование - Средно         1


Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно          2


Филиал Добричка


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Без образование,Средно,Основно,Начално           1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+