Още седмица ЕК с допитване за биологичното разнообразие

Още седмица ЕК с допитване за биологичното разнообразие
Още седмица, до 5 април 2021 г, Европейската комисия събира мнения относно „Защита на биологичното разнообразие: цели за възстановяване на природата по стратегията на ЕС за биологичното разнообразие”.

Тази инициатива на ЕК е една от ключовите мерки, обявени в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г, съобащават от Национална селска мрежа. Тя ще предложи правнообвързващи цели за възстановяване на природата, предмет на оценка на въздействието. Инициативата ще допринесе за целта на Стратегията за биологично разнообразие до 2030 г да постави европейското биологично разнообразие по пътя към възстановяване.


Целта на консултацията е да събере информация и обратна връзка за заинтересованите страни и по-широката общественост относно прилагането на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г и относно прилагането на Регламента на ЕС за инвазивните чужди видове, както и да информира Оценка на въздействието, която ще подкрепят предложението на Коисията за обвързване на целите на ЕС за възстановяване на природата. Тази консултация обхваща три отделни инициативи на ЕС за политиката за биологично разнообразие: 1. Оценка на стратегията на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г. 2. По отношение на цел 5 от Стратегията 2020 прегледът на прилагането на Регламента на ЕС за инвазивните чужди видове 3. Разработването на правнообвързващи цели на ЕС за възстановяване на природата.


Заинтересованите лица могат да дадат мнението си на сайта на инициативата.


Тази консултация е отворена за всяка заинтересована публична или частна организация или физическо лице. ЕК се интересува особено от обратна връзка от органи и лица, които са или ангажирани с управлението, възстановяването и защитата на биологичното разнообразие, или които са засегнати от различни аспекти на политиката на ЕС за биологичното разнообразие, както всички нива на управление и управляващи органи, неправителствени организации, академични среди, консултации, управители на земммя, проектанти, представители на индустрията, бизнеса и финансите.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+