"Изправи се! Мутри вън!" със следните социални мерки

"Изправи се! Мутри вън!" със следните социални мерки
Изправи се! Мутри вън! представи социалната си политика.

Пенсионерите в България получават най-ниските пенсии в ЕС. Това са 2,12 хил. пенсионери, от които 630 хил. души получават минимална пенсия. Получаването на месечни добавки по 50 лв., въведени  от правителството ще бъдат спрени след излизането от Ковид кризата, което не е редно. Ние ще настояваме те да бъдат продължени и след това, защото в противен случай хората ще се върнат към по-ниските нива на пенсии и ще бъдат ощетени. Наложително е предприемането на следните компенсиращи мерки:


Преизчисляване на пенсиите спрямо осигурителния доход към 2016 г. За целта ще бъдат насочени 1,5 млрд. лв. и тяхното ежегодно значително увеличаване до постигане на ниво над 500 лв. на минималната пенсия.


Спазване на принципа осигурителното право да е в съответствие с осигурителния принос, вида труд, солидарността и справедливостта.


Продължаване на изплащането на обезщетения от бюджета на Държавното обществено осигуряване, свързани с осигуряването за риска майчинство - парични обезщетения за бременност и раждане, парични обезщетения за отглеждане на дете до 2- годишна възраст и парични обезщетения при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.


Осигуряване на равен достъп до заетост на родители с малки деца.


Продължаване на операция „Родители в заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ .


Продължаване на Програмата „Подпомагане на семейства с деца".


Запазване позицията на България - на първо място в Европейския съюз - по продължителност на отпуска по майчинство, като обезщетението ще продължи да е в размер на 90 % от заплатата.


Предлагаме подпомагането на хората с увреждания да бъде справедливо.


Възстановяване на отменените в края на 2020 г. текстове в Закона за личната помощ, които гарантират достойно заплащане на личните асистенти и предоставяне на лична помощ, съгласно индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.


Осигуряване на право на лична помощ на нуждаещите се от такава деца и лица с увреждания (под 90 %).


Мерки за осигуряване на заетост за хора с увреждания, които могат да работят и насърчаване на използването на техния човешки потенциал в пазара на труда.


Създаване на достъпна среда за хората с увреждания.


Инвестиции в предоставянето на социални услуги, насочени конкретно към техните нужди от информация, социално подпомагане, здравеопазване, лични асистенти, домашен социален патронаж.


Социални помощи за по-ефективна демографска политика


Изплащане на еднократни помощи за раждане на първо дете в размер на 2 000 лв., на второ дете – 3 000 лева, на трето дете – 4 000 лв., за раждането на всяко следващо дете – по 300 лв.


Увеличаване на майчинството през втората година до 60 % от работната заплата, но не по-малко от минималната работна заплата. 


Увеличаване на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас - от 250 лв. за 2020 г. на 300 лв. от 2021 г.


Осигуряване на безплатни детски градини и ясли за всички деца.


Безплатни учебници за всички деца в България. Мярката ще подпомогне около 580 хиляди деца.


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+