Общинският съвет на Добрич одобри разкриването на филиал на Медицинския университет в града

Общинският съвет на Добрич одобри разкриването на филиал на Медицинския университет в града
Общинският съвет на Добрич даде съгласие за разкриване на филиал в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, за обучение по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ с придобиване на общообразователно квалификационна степен „бакалавър“.

Предложението беше представено от зам.-кмета по „Хуманитарни дейности” д-р Емилия Баева. 


„Проектът предвижда във филиала да се провежда обучение по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ по учебен план и програми, отговарящи на единните държавни изисквания и на европейските и световни стандарти с придобиване на общообразователно-квалификационна степен „бакалавър“ и възможност за практикуване при условията на болничната помощ”- заяви д-р Баева.


Община Добрич разполага със съвременна материално-техническа база за придобиване на общи и специализирани клинични знания и умения, както и с квалифицирани специалисти, които да подкрепят практическите занятия на студентите. 


„Данните на Националния статистически институт, както и анализите на РЗИ за здравно-демографското състояние на жителите от региона показват трайни тенденции към застаряване на населението и увеличаване на неговата заболеваемост. Това неминуемо води до нарастване необходимостта от медицински и социални услуги, респективно от все повече лекари, социални работници и особено от специалисти по здравни грижи за лечебните заведения, детските ясли и здравните кабинети в образователните институции. Тази необходимост става още по-голяма предвид факта, че много от специалистите по здравни грижи, които работят на територията на общината, са в пред и надпенсионна възраст” –посочи още зам.-кметът.


По предоставени справки от здравните заведения за професия „Медицинска сестра“ свободните работни места към момента са 96, работещите в пенсионна възраст са 40, а в предпенсионна възраст – 12, а за професията „Акушерка“ свободни работни места са 8, в пенсионна възраст са 3, и в предпенсионна възраст – 1. 


„Налице е тревожен дисбаланс между необходимостта и възможностите за реалното им обезпечаване. Всички тези негативни тенденции се очертаха с особена сила през 2020 година, в моментите, в които епидемията от COVID-19 достигна своя пик и Община град Добрич беше принудена, за да не спре дейността на част от отделенията на МБАЛ, да подпомогне лечебното заведение с медицински специалисти от здравните кабинети. Тази подкрепа обаче е аварийна и може да се осъществи само при обучение на учениците в електронна среда от разстояние. Тя не може да реши трайно натрупаните през годините проблеми, нито да компенсира острия дефицит на кадри”- сподели д-р Баева.


Проведени от общината анкети показват, че зад тази идея стоят 811 граждани и 482 здравни специалисти от „ДКЦ І“ ЕООД, „ДКЦ ІІ“ ЕООД, ЦПЗ „П. Станчев“, Медицински център „Вива Феникс“, МБАЛ Добрич, МБАЛ Балчик и МБАЛ Каварна. 


„Получихме и писмена подкрепа за реализиране на идеята от съсловни организации, асоциации, здравни институции на територията на Община град Добрич - Регионална колегия на Български лекарски съюз, Районната здравно-осигурителна каса, Регионална здравна инспекция, Областен съвет на БЧК, Областна колегия на български зъболекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Сдружението на общопрактикуващите лекари Добрич, както и от „ДКЦ І“ ЕООД, „ДКЦ ІІ“ ЕООД, ЦПЗ „П. Станчев“ – Добрич, МБАЛ Добрич, МБАЛ Каварна, МБАЛ Балчик. Градът ни има и традиции. Медицинско училище за сестри в Добрич има още през периода 1954-1967 г. През 1978 г. ВМИ – Варна разкрива свой филиал. През следващите 14 години в него се обучават над 700 студенти за придобиване на ОКС „Магистър по медицина“ и се рехабилитират много специалисти, сред които проф. Камбуров, проф. Коева, проф. Панчев и доц. Белчев от екипа на Медицински университет – Варна. През 1996 г. в Добрич отваря врати Медицински колеж. До 2006 година повече от 300 студенти завършват в него специалностите „Медицинска сестра“ и „Рехабилитатор“. Голяма част от дипломиралите се в града ни специалисти намират реализация в лечебните заведения на Добрич”- коментира още д-р Емилия Баева. 


По време на заседанието възникнаха и въпроси от страна на общинските съветници. 


„Тази идея наистина е много добра, това е един от начините да задържим младите в нашата община” – каза Тихомир Маринов. Той отправи въпроса дали са направени стъпки, къде ще се намира колежа и има ли предвидена сграда за него. 


„Оглеждали сме базата на бившия медицински университет, която е в окаяно състояние, други възможности са Центъра на бизнес и култура и четвъртия етаж на бившата стоматологична поликлиника. Имаше предложения за училище „Отец Паисий, за част от неизползваната база на бившия терапевтичен корпус на болницата. Вариантите за мястото, на което ще бъде изградена базата на Медицинския колеж, ще бъдат обсъдени на предстоящите заседания на ОбС” – каза в заключение д-р Емилия Баева. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+