Днес е Световният ден на осведоменост за аутизма

Днес е Световният ден на осведоменост за аутизма
На 2 април отбелязваме Световния ден за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма.

Целта на този ден е да се насочи общественото внимание  към темата и към превръщането на аутизма в глобален здравен проблем. Също да бъде насърчено ранното диагностициране и интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата от аутистичния спектър.


Според данни на Световната здравна организация (СЗО) едно на всеки 160 деца по света се ражда с или развива аутистирчно разстройство, но честотата варира много в различните общества.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+