ГЕРБ свиква Национално събрание

ГЕРБ свиква Национално събрание
Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ свиква Национално събрание на партията.

По време на форума, който ще се проведе на 11 май, ще бъдат избрани заместник-председатели на партията и нови членове на изпълнителната и контролната комисии. На делегатите ще бъдат предложени за гласуване и промени в Устава на ПП ГЕРБ.


Форумът ще се проведе онлайн заради епидемиологичната обстановка.


Съгласно действащия Устав на партията, Национално събрание се свиква най-малко веднъж на 4 години. Последното национално събрание на ПП ГЕРБ се проведе през 2017 година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+