Все повече млади хора от Добрич желаят да станат доброволци

Все повече млади хора от Добрич желаят да станат доброволци
Снимката е илюстративна
Това сочат данните в отчета на Община Добрич в изпълнение на Националната стратегия за младежта.

Целта на политиката за развитие на доброволчеството сред младите хора, е да се осигури подходяща обстановка за доброволческа дейност в организацията и да се създаде подходяща обществена среда за развитието му. Над 200 млади хора през миналата година участваха в различни благотворителни кампании, които се организираха от Община Добрич и партньори. Желанието на младите хора е да помагат и да бъдат активни в доброволчеството и неговата мисия. Важна роля за благородната мисия имат доброволците от Младежки център Добрич, които се включват активно във всички кампании. Сред кампаниите, които се проведоха през 2020 г. са: на Нестле „ЗАЖИВЕЙ Активно“ за изграждане на комбинирана площадка за лица с увреждания, Акция за събиране на пластмасови кофички – в подкрепа на СП „Чудната градина", „Коледно вълшебство сътвори“ и др. Те целят младежите да се чувстват пряко ангажирани и с личен пример да споделят доброволчеството със своите връстници.          


Заедно с доброволочеството Община Добрич работи и за формиране на гражданска активност у младите хора. Целта е да се развиват мислещи,можещи и успели млади хора, които имат ресурси сами да се справят и да решават възникналите пред тях житейски проблеми, задачи и предизвикателства. Важно значение в това отношение имат училищата. Основната им цел е да образоват, възпитават и социализират младите хора. Сред приоритетите са формиране на активна гражданска позиция и социална култура у учениците, която включва знания за демократичните ценности и институции в съвременното общество, механизмите и процедурите във всяка демократична общност, както и овладяване на умения за тяхното прилагане.


Освен разработени теми и дискусии за участието на младите хора в обществено значимите процеси в Добрич, са организирани инициативи с различна тематика, участия в Дни на ученическото самоуправление, онлайн срещи, разработени са проекти „Свят и личност“, Академия за гражданско участие и др.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+