Свободни работни места в Добрич на 16 април

Свободни работни места в Добрич на 16 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Мияч, превозни средства (ръчно), Без образование,Основно              1


Инженер, строителен, Образование - Висше              1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи              1


Главен счетоводител, бюджетен, Образование - Висше / Икономика (Бюджетно счетоводство)              1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)              1


Лекар, Образование - Висше / Медицина              7


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Педагогика (Математика)              1


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)              1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно              5


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно              2


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно              15


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно              3


Камериер/камериерка, Образование - Основно              20


Работник, сезонен, Образование - Основно              10


Общ работник, Образование - Основно              3


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              15


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно              10


Санитар, Образование - Основно,Без образование,Начално              3


Работник, кухня, Образование - Основно,Начално              4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно              5


Готвач, Образование - Основно,Средно              4


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи              1


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт (спасител),Средно / Спорт (спасител)              5


Обслужващ, магазин, Образование - Средно              1


Продавач-консултант, Образование - Средно              3


Контрольор, качество, Образование - Средно              1


Аниматор, Образование - Средно              8


Обслужващ, магазин, Образование - Средно              4


Продавач-консултант, Образование - Средно              1


Помощник, магазин, Образование - Средно              1


Отчетник, Образование - Средно              1


Работник, кухня, Образование - Средно              1


Барман, Образование - Средно              2


Сервитьор, Образование - Средно              2


Машинен оператор, Образование - Средно              1


Фактурист, Образование - Средно              1


Служител, резервации, Образование - Средно              1


Аниматор, Образование - Средно              1


Барман, Образование - Средно (Барман)              5


Работник, поддръжка, Образование - Средно (Водопроводчик)              1


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)              1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)              10


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство              2


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно              1


Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругарство),Основно,Средно              1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)              2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно              1


Водач, машини за горско стопанство, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Професионална компетентност. Психологическа годност)              1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно              10


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно              1


Работник, оранжерия/парник, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно,Средно              5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги              1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              5


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              2


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              10


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              20


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              2


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно              5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно              5


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно              10


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии              10


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии              1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)              4


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно              1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно              10


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше              10


Мениджър екип, Образование - Средно,Висше              1


Готвач, Образование - Средно,Основно              9


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно              1


Барман, Образование - Средно,Основно              4


Пиколо, Образование - Средно,Основно              2


Пекар, Образование - Средно,Основно              1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно              20


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия               1


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование              2


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Без образование              1


Камериер/камериерка, Образование - Основно              1


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)              2


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Средно,Основно              2


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно              2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+