Свободни работни места в Добрич на 19 април

Свободни работни места в Добрич на 19 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Инженер, строителен, Образование - Висше         1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи         1


Главен счетоводител, бюджетен, Образование - Висше / Икономика (Бюджетно счетоводство)         1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)         1


Лекар, Образование - Висше / Медицина         7


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)         1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно         5


Работник, сезонен, Образование - Основно         10


Камериер/камериерка, Образование - Основно         20


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно         3


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно         15


Общ работник, Образование - Основно         3


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно         2


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         15


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно         10


Санитар, Образование - Основно,Без образование,Начално         3


Работник, кухня, Образование - Основно,Начално         4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно         5


Готвач, Образование - Основно,Средно         4


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт (спасител),Средно / Спорт (спасител)         5


Обслужващ, магазин, Образование - Средно         1


Контрольор, качество, Образование - Средно         1


Продавач-консултант, Образование - Средно         3


Барман, Образование - Средно         2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно         4


Продавач-консултант, Образование - Средно         1


Отчетник, Образование - Средно         1


Помощник, магазин, Образование - Средно         1


Работник, кухня, Образование - Средно         1


Сервитьор, Образование - Средно         2


Аниматор, Образование - Средно         8


Служител, резервации, Образование - Средно         1


Фактурист, Образование - Средно         1


Аниматор, Образование - Средно         1


Барман, Образование - Средно (Барман)         5


Работник, поддръжка, Образование - Средно (Водопроводчик)         1


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)         1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)         10


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство         2


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно         1


Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругарство),Основно,Средно         1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)         2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно         1


Водач, машини за горско стопанство, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Професионална компетентност. Психологическа годност)         1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         10


Работник, оранжерия/парник, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно,Средно         5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги         1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         10


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         5


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         20


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         2


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         2


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно         5


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         10


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         5


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии         10


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии         1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)         4


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно         1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно         10


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше         10


Мениджър екип, Образование - Средно,Висше         1


Готвач, Образование - Средно,Основно         9


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно         1


Барман, Образование - Средно,Основно         4


Пиколо, Образование - Средно,Основно         2


Пекар, Образование - Средно,Основно         1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно         20


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия         1


Филиал Балчик


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Без образование         1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование         2


Камериер/камериерка, Образование - Основно         1


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)           2


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Средно,Основно          2


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно         2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+