Свободни работни места в Добрич на 20 април

Свободни работни места в Добрич на 20 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Инженер, строителен, Образование - Висше            1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи         1


Главен счетоводител, бюджетен, Образование - Висше / Икономика (Бюджетно счетоводство)       1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)            1


Лекар, Образование - Висше / Медицина           7


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)              1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно          5


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно           2


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно          15


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно         3


Камериер/камериерка, Образование - Основно         20


Работник, сезонен, Образование - Основно      10


Общ работник, Образование - Основно             3


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           15


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно          10


Санитар, Образование - Основно,Без образование,Начално       3


Работник, кухня, Образование - Основно,Начално           4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно          5


Готвач, Образование - Основно,Средно            4


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи         1


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт (спасител),Средно / Спорт (спасител)     5


Продавач-консултант, Образование - Средно       1


Сервитьор, Образование - Средно            2


Аниматор, Образование - Средно        1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно    4


Работник, кухня, Образование - Средно        1


Помощник, магазин, Образование - Средно            1


Отчетник, Образование - Средно          1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно         1


Служител, резервации, Образование - Средно          1


Контрольор, качество, Образование - Средно         1


Фактурист, Образование - Средно           1


Аниматор, Образование - Средно       8


Продавач-консултант, Образование - Средно         3


Барман, Образование - Средно         2


Барман, Образование - Средно (Барман)           5


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)           1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)        10


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство         2


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно      1


Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругарство),Основно,Средно          1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)          2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно          1


Водач, машини за горско стопанство, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Професионална компетентност. Психологическа годност)            1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно            10


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно           1


Работник, оранжерия/парник, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно,Средно  5


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги          1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         20


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      5


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг       5


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            2


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           10


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         2


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно          5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно   5


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно       10


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии          10


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии          1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)           4


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно           1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно             10


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше         10


Мениджър екип, Образование - Средно,Висше            1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно        1


Готвач, Образование - Средно,Основно        9


Барман, Образование - Средно,Основно           4


Пиколо, Образование - Средно,Основно    2


Пекар, Образование - Средно,Основно       1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно          20


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          1


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование          2


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Без образование          1


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)          2


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Средно,Основно         2


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно             1 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+