Росен Стоянов е избран за председател на Районния съд в Генерал Тошево

Росен Стоянов е избран за председател на Районния съд в Генерал Тошево
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ съдия Росен Стоянов за втори мандат председател на Районен съд – Генерал Тошево.

Росен Стоянов има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Започва работа в системата като следовател в Окръжна следствена служба - Добрич. От 2006г. е назначен за съдия в Районен съд – Генерал Тошево, а от 2015г. е избран за председател на съда. През февруари 2020г., след изтичане на първия му мандат, е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“.


Съдия Стоянов има най-високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“. Разглежда граждански и наказателни дела. Непрекъснато усъвършенства знанията си чрез участие в широк кръг от семинари и задълбочено изучаване на динамично променящото се законодателство.


Кандидатурата му за втори управленски мандат е подкрепена единодушно от общото събрание на съдиите.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+