Официално откриха Панорамата на средните училища в Добрич

Официално откриха Панорамата на средните училища в Добрич
На площад „Свобода” се представят 6 професионални гимназии, 2 профилирани, 5 средни училища, Спортно училище „Г. С. Раковски“ и Сдружение “ЧПГТП Райко Цончев“.


Панорамата на средните училища беше открита официално днес от д-р Емилия Баева - зам.-кмет „Хуманитарни дейности” в Община Добрич и началникът на Регионалното управление на образованието Светлана Василева. 


„През тази календарна година се навършват 259 години от създаването на История славянобългарска. Съвременните историци оценяват историята на Паисий като програма на българите за развитие през Възраждането. Тази програма предвижда възстановяването и развитието на българската държава и духовно израстване на българите чрез средствата на образованието, културата и влиянието на Българската църква. Духовното ни израстване чрез средствата  на образованието, погледнато през призмата на 21 век, на 2021 година, аз виждам по следния начин- всички участници в образователния процес да си сътрудничат. Ключовата дума е сътрудничество. Уместен пример за това сътрудничество е съгласуването на план-приема за тази учебна година. Той изпълнява основните заръки на държавната ни политика – развитие на на профили и професии, насочени към STEM образованието. Именно в тази посока пожелавам успех на всички училища. Нека представянето на училищата да реализира своята цел, да ориентира учениците, които да изберат най-добрата професия и профил за своето обучение” – заяви началникът на РУО – Светлана Василева. На организираната Панорама бъдещите гимназисти могат да получат актуална информация за условията и сроковете за кандидатстване, класиране и записване за учебната 2021-2022 г.Училищата – участници представят, както традиции, така и  успехи и иновации в предлаганото от тях обучение.Панорамата на средните училища ще продължи до 16.00 часа днес на площад „Свобода”. 


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+