Свободни работни места в Добрич на 22 април

Свободни работни места в Добрич на 22 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Общ работник, строителство на сгради           2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1


Главен счетоводител, бюджетен, Образование - Висше / Икономика (Бюджетно счетоводство)           1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)           1


Лекар, Образование - Висше / Медицина           7


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)           1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно           5


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно           1


Общ работник, Образование - Основно           2


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно           2


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно           15


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно           1


Общ работник, Образование - Основно           3


Камериер/камериерка, Образование - Основно           20


Работник, сезонен, Образование - Основно           10


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           15


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно           10


Санитар, Образование - Основно,Без образование,Начално           1


Работник, кухня, Образование - Основно,Начално           4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно           5


Готвач, Образование - Основно,Средно           4


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           1


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт (спасител),Средно / Спорт (спасител)           5


Контрольор, качество, Образование - Средно           1


Работник, кухня, Образование - Средно           1


Отчетник, Образование - Средно           1


Продавач-консултант, Образование - Средно           1


Аниматор, Образование - Средно           1


Фактурист, Образование - Средно           1


Помощник, магазин, Образование - Средно           1


Служител, резервации, Образование - Средно           1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно           1


Продавач-консултант, Образование - Средно           3


Аниматор, Образование - Средно           8


Обслужващ, магазин, Образование - Средно           4


Барман, Образование - Средно           2


Сервитьор, Образование - Средно           2


Шофьор, автокран, Образование - Средно (Автокранист),Средно           1


Барман, Образование - Средно (Барман)           5


Машинист на претоварач, Образование - Средно (Машинист челен товарач)           1


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)           1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)           10


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)           1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство           2


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно           1


Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругарство),Основно,Средно           1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)           2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно           1


Водач, машини за горско стопанство, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Професионална компетентност. Психологическа годност)           1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно           10


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно           1


Работник, оранжерия/парник, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно,Средно           5


Работник, строителството, Образование - Средно / Строителство,Основно,Средно           4


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги           1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           5


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           2


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           9


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           20


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно (Готвач)           2


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно           5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           5


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           10


Работник, кухня, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           2


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии           10


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии           1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)           4


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно           1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно           10


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше           2


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше           10


Мениджър екип, Образование - Средно,Висше           1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно           1


Пекар, Образование - Средно,Основно           1


Готвач, Образование - Средно,Основно           9


Пиколо, Образование - Средно,Основно           2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно           20


Барман, Образование - Средно,Основно           4


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия           1


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование           3


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Без образование           1


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно           1


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)           2


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Средно,Основно           2


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно           1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+