Свободни работни места в Добрич на 23 април

Свободни работни места в Добрич на 23 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Общ работник, строителство на сгради               2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи               1


Главен счетоводител, бюджетен, Образование - Висше / Икономика (Бюджетно счетоводство)               1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)               1


Лекар, Образование - Висше / Медицина               7


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)               1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно               5


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно               1


Камериер/камериерка, Образование - Основно               20


Общ работник, Образование - Основно               3


Работник, сезонен, Образование - Основно               10


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно               1


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно               2


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно               15


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг               15


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно               10


Санитар, Образование - Основно,Без образование,Начално               1


Работник, кухня, Образование - Основно,Начално               4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно               5


Готвач, Образование - Основно,Средно               4


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи               1


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт (спасител),Средно / Спорт (спасител)               5


Сервитьор, Образование - Средно               2


Барман, Образование - Средно               2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно               4


Отчетник, Образование - Средно               1


Контрольор, качество, Образование - Средно               1


Машинен оператор, производство на пластмаса, Образование - Средно               2


Аниматор, Образование - Средно               1


Служител, резервации, Образование - Средно               1


Продавач-консултант, Образование - Средно               3


Продавач-консултант, Образование - Средно               1


Работник, кухня, Образование - Средно               1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно               1


Помощник, магазин, Образование - Средно               1


Фактурист, Образование - Средно               1


Продавач-консултант, Образование - Средно               1


Аниматор, Образование - Средно               8


Шофьор, автокран, Образование - Средно (Автокранист),Средно               1


Барман, Образование - Средно (Барман)               5


Машинист на претоварач, Образование - Средно (Машинист челен товарач)               1


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)               1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)               10


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)               1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство               2


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно               1


Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругарство),Основно,Средно               1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)               2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно               1


Водач, машини за горско стопанство, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Професионална компетентност. Психологическа годност)               1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно               9


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно               1


Работник, оранжерия/парник, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно,Средно               5


Работник, строителството, Образование - Средно / Строителство,Основно,Средно               4


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги               1


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг               2


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг               2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг               20


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг               5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг               9


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг               5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно (Готвач)               2


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно               5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно               5


Работник, кухня, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно               2


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно               10


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии               10


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии               1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)               4


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно               1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно               10


Мениджър екип, Образование - Средно,Висше               1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше               10


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше               2


Барман, Образование - Средно,Основно               4


Пиколо, Образование - Средно,Основно               2


Готвач, Образование - Средно,Основно               9


Пекар, Образование - Средно,Основно               1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно               1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно               20


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия               1


Филиал Балчик


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование               3


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Без образование               1


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно               1


Камериер/камериерка, Образование - Основно               5


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг               1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)               2


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Средно,Основно               2


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно                1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+