Свободни работни места в Добрич на 26 април

Свободни работни места в Добрич на 26 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Общ работник, строителство на сгради              2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи            1


Счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)            1


Лекар, Образование - Висше / Медицина            7


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)            1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно            5


Работник, сезонен, Образование - Основно            10


Общ работник, Образование - Основно            3


Общ работник, промишлеността, Образование - Основно            2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно            1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно            15


Камериер/камериерка, Образование - Основно            20


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            15


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно            10


Санитар, Образование - Основно,Без образование,Начално            1


Работник, кухня, Образование - Основно,Начално            4


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално,Средно            5


Готвач, Образование - Основно,Средно            4


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи            1


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт (спасител),Средно / Спорт (спасител)            5


Аниматор, Образование - Средно            8


Аниматор, Образование - Средно            1


Отчетник, Образование - Средно            1


Помощник, магазин, Образование - Средно            1


Контрольор, качество, Образование - Средно            1


Продавач-консултант, Образование - Средно            1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно            4


Работник, кухня, Образование - Средно            1


Фактурист, Образование - Средно            1


Продавач-консултант, Образование - Средно            3


Машинен оператор, производство на пластмаса, Образование - Средно            2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно            1


Продавач-консултант, Образование - Средно            1


Шофьор, автокран, Образование - Средно (Автокранист),Средно            1


Барман, Образование - Средно (Барман)            5


Машинист на претоварач, Образование - Средно (Машинист челен товарач)            1


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)            1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)            1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор)            10


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство            2


Заварчик, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно            1


Стругар, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругарство),Основно,Средно            1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)            2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер),Основно            1


Водач, машини за горско стопанство, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Професионална компетентност. Психологическа годност)            1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно            9


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно            1


Работник, оранжерия/парник, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно,Средно            5


Работник, строителството, Образование - Средно / Строителство,Основно,Средно            4


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги            1


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            20


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            2


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            9


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            5


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно (Готвач)            2


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер),Основно            5


Работник, кухня, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            2


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            10


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            5


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии            1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии            10


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (ГОТВАЧ),Основно (ГОТВАЧ)            4


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно            1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Основно            10


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше            10


Мениджър екип, Образование - Средно,Висше            1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше            2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно            20


Барман, Образование - Средно,Основно            4


Пиколо, Образование - Средно,Основно            2


Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали, Образование - Средно,Основно            1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно            1


Крояч, дървени модели, Образование - Средно,Основно            1


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия            1


Филиал Балчик


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Без образование            1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Без образование            2


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно            1


Камериер/камериерка, Образование - Основно            5


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)            2


Работник, кухня, Образование - Средно,Основно            1


Формовчик, бетонни изделия, Образование - Средно,Основно            2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+